Monday, May 16, 2011

Negara seribu fitnah

Benarlah seperti kata Plato “Rakyat yang kacau itu lahir dari pemimpin yang kacau” Masyarakat Malaysia sememangnya sudah lama kacau pemikirannya, fitnah, dendam, adu domba, korupsi menjadi hal biasa, oleh kerana terbiasa sehingga bagi siperlaku tidak sedikit pun merasa bersalah atau berdosa di atas perbuatannya. Malangnya semua perbuatan keji itu dimulai dari atas, oleh para pemimpin politik.

Lihat artikel ‘Negara seribu fitnah’ oleh Rossem. (http://demitinta.blogspot.com/2011_03_01_archive.html)

No comments: