Friday, July 23, 2010

Dua prinsip bela nasib semua kaum

BEKENU (Miri): Datuk Seri Najib Razak berkata, prinsip meritokrasi dan sosioekonomi yang diamalkan di negara ini dibentuk mengikut kesesuaian semua kaum di seluruh negara supaya rakyat mendapat hak yang adil dan saksama… 
 
Ulasan: Tapi BN tidak boleh laksanakan kerana masing-masing parti komponennya
berteraskan kebangsaan sempit iaitu membela bangsa masing-masing dan ada parti memang mengamalkan rasuah (wang untuk jawatan politik).

No comments: