Friday, July 23, 2010

Islam Menentang Penyiksaan

Islam adalah yang pertama menentang penyiksaan

Pada tarikh 26 Jun dunia merayakan Hari Antarabangsa menentang penyiksaan. Sesungguhnya Islam adalah agama yang pertama melakukan hal itu ketika Allah melarang orang Islam melakukan serangan terhadap nyawa, kerana hidup merupakan kurniaan Allah dan haram hukumnya melakukan perlanggaran ke atasnya.

Allah SWT berfirman:
“Janganlah kalian membunuh jiwa yang telah dilarang Allah kecuali dengan hak” (Al-An’am:151).

Bahkan Allah juga menganggap orang yang membunuh satu nyawa seolah-olah telah membunuh nyawa semua umat manusia. Islam juga mensyariatkan qisas sebagai pecegahan dari berlakunya pembunuhan terhadap nyawa seseorang yang telah dianugerahkan Allah kepadanya untuk hidup.

Allah berfirman:
“Dan dalam hukuman qisas ada kehidupan bagi kalian, wahai orang yang memiliki akal, agar kalian bertaqwa”. (Al-Baqarah:179).

Nabi saw bersabda:ěž
“Sesungguhnya Allah akan menyiksa orang-orang yang menyiksa manusia di dunia”. (Muslim)

Nabi juga bersabda:
 “Setiap Muslim atas muslim, haram darahnya, hartanya dan jiwanya”. (Muslim)
Disamping itu Islam turut melindungi seluruh hak bukan Islam secara tetap.

Nabi saw bersabda:
 “Barangsiapa yang menyiksa seorang kafir zimmi maka aku akan menjadi lawannya di hari kiamat”.

oleh Muhammad Badie’ Mursyid Ikhwan Muslimin, Risalah Mursyid:Kehendak Umat .. Antara Penipuan dan Penyiksaan 
Sumber: Sebahagian daripada http://fikrah-dakwah.blogspot.com/2010/07/risalah-mursyidkehendak-umat-antara.html

No comments: